MSZE ŚWIĘTE
Msze Święte

W niedziele i święta:
7:00, 9:30, 11:00, 15:00 (16:00)

Kaplica:
8:15, 12:15
KANCELARIA
Kancelaria Parafialna czynna jest w piątek w godzinach od 16:00 do 18:30 z wyjątkiem pierwszych piątków i Świąt Kościelnych

KONTAKT
Parafia Wszystkich Świętych

Wieprz 732
34-122 Wieprz
Losowe Zdjecie
Nawigacja
Droga życia
parafia wieprz

Myśl Tygodnia

Myśl tygodnia

 

Zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia.

Mechanizm zgorszenia nieustannie działa na ziemi. Człowiek może drugiego ubogacić, udoskonalić, wyprowadzić w górę i człowiek może drugiego zepsuć.

Sporo się mówi o wychowaniu, mało o zgorszeniu. Ono jest odwrotnością wychowania.

Zgorszenie jest niszczeniem w człowieku obrazu Boga. Stąd bardzo surowy sąd czeka każdego, kto zgorszył. On, bowiem ma udział we wszystkich czynach zgorszonego.

Gorszyciel jest zawsze apostołem zła.


Myśl Tygodnia

Myśl tygodnia

 

Ono też wydaje plon: jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, trzecie trzydziestokrotny.

Plon zależy od ilości otrzymanych talentów. Wrodzone zdolności, wpływ otoczenia, wychowanie, zdrowie to talenty. Ich rozwój decyduje o bogactwie życia.

Nagroda jednak jest zależna od stopnia miłości, a nie od wielkości plonu.

Miłość ocenić może tylko Bóg.


Myśl Tygodnia

Myśl tygodnia

 

Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi.

Modlitwa Syna Bożego.

Uwielbienie Ojca.

Najpiękniejsza modlitwa, jaka może zrodzić się w ludzkim sercu.

To w jej tonacji brzmi Magnificat Matki Bożej.

To ona rozbrzmiewa w mszalnej prefacji.

Wielbić Boga trzeba zawsze, wszędzie i za wszystko.