MSZE ŚWIĘTE
Msze Święte

W niedziele i święta:
7:00, 9:30, 11:00, 15:00 (16:00)

Kaplica:
8:15, 12:15
KANCELARIA
Kancelaria Parafialna czynna jest w piątek w godzinach od 16:00 do 18:30 z wyjątkiem pierwszych piątków i Świąt Kościelnych

KONTAKT
Parafia Wszystkich Świętych

ul. Kościelna 15
34-122 Wieprz
Losowe Zdjecie
Nawigacja
Droga życia
parafia wieprz

Myśl tygodnia

Myśl tygodnia

 

 

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je

 

Dzieci są szczególnie otwarte na dobro, na miłość. One chłoną wartości. Ich serce rośnie, gdy doświadczają dobroci. Zamyka się i nie rośnie, gdy dosięga ich zło.

Jakże wielką wartość ma błogosławieństwo dzieci. Ono otacza je niewidzialnym płaszczem ochronnym, zabezpieczając przed atakami zła.

Mądrzy rodzice przynoszą dziecko przynajmniej raz w roku, aby kapłan je pobłogosławił.

 


Myśl tygodnia

Myśl tygodnia

 

 

Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

 

Piękne jest to stwierdzenie Jezusa. Otwiera bowiem bardzo daleką perspektywę ewangelicznego oddziaływania. Jedynie wrogowie Ewangelii są w jakieś mierze z niej wyłączeni. Sami z niej uciekli.

Wszyscy inni są po stronie dobra, prawdy, miłości. Nie zawsze o tym mówią, nie zawsze o tym wiedzą, ale zawsze są objęci promieniowaniem Dobrej Nowiny.

 

Tylko z wrogami nie można współpracować w Bożym dziele.


Myśl tygodnia

Myśl tygodnia

 

 

Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie

ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich.

 

Ludzie ustanowili wiele różnych hierarchii sporo godności. Według tych godności oceniają wartość człowieka. Bóg nie liczy się z tymi hierarchiami, lecz ocenia człowieka według stopnia jego miłości.

 

Dla tego, kto kocha, nieważne jest to, jak ludzie go oceniają.