MSZE ŚWIĘTE
Msze Święte

W niedziele i święta:
7:00, 9:30, 11:00, 15:00 (16:00)

Kaplica:
8:15, 12:15
KANCELARIA
Kancelaria Parafialna czynna jest w piątek w godzinach od 16:00 do 18:30 z wyjątkiem pierwszych piątków i Świąt Kościelnych

KONTAKT
Parafia Wszystkich Świętych

ul. Kościelna 15
34-122 Wieprz
Losowe Zdjecie
Nawigacja

Żywot świętej Anny

Żywot świętej Anny

O życiu świętej Anny, matki Maryi i babki Jezusa Chrystusa nie znajdziemy żadnych informacji w księgach Nowego Testamentu. Ewangelie kanoniczne milczą na jej temat. Jedyne informacje dotyczące życia świętej Anny pojawiają się w pismach apokryficznych, pochodzących z początków chrześcijaństwa. Najwięcej wiadomości o matce Maryi znajduje się w Protoewangelii Jakuba i Ewangelii Pseudo-Mateusza.

Według starego podania święta Anna urodziła się w Judei, gdzie w Betlejem był jej rodzinny dom. Jej rodzice według tradycji potomkami królewskiego rodu Dawida. Nie posiadali ziemskich dostatków, lecz byli cnotliwi i sprawiedliwi, i żyli w bojaźni Bożej, pełniąc dobre uczynki. Życie ich upływało na bezustannej modlitwie, rozmyślaniu o rzeczach duchowych i pracy. Anna otrzymała od swoich rodziców staranne wychowanie pogłębione przez służbę w Świątyni Jerozolimskiej. Swojego męża Joachima poślubiła, gdy miała 24 lata. Joachim i Anna uważali swoje małżeństwo za związek święty, złączony przez Boga. Oboje zachowywali Prawo Boże i kroczyli drogą pobożności zgodnie i przykładnie. Swój majątek dzielili na trzy części: jedną ofiarowywali na utrzymanie świątyni, drugą na potrzeby ludzi biednych i pielgrzymów, trzecią pozostawiali dla siebie.

Anna była wzorem dla wszystkich małżonek. Choć razem z Joachimem byli szczęśliwym małżeństwem, zostali ciężko doświadczeni przez Pana Boga brakiem potomstwa. W kulturze żydowskiej brak dziecka był uważany za hańbę i karę Bożą. Anna i Joachim dotkliwie odczuwali więc brak dziecka. W pokorze znosili tę niesławę, w modlitwie przed Bogiem wyjawiając swój smutek. Z upływem lat, choć malała nadzieja, gorętsze stawały się modlitwa i prośba o potomstwo. Nie brakowało upokorzeń ze strony ludzi. Pewnego dnia Joachim udał się do Jerozolimy, aby złożyć ofiarę w świątyni. Kapłan pełniący służbę nie przyjął ofiary Joachima, wytykając mu brak potomstwa: „Nie godzi się, byś ty jako pierwszy składał swe dary, jako że nie zrodziłeś potomka w Izraelu”. Joachim zrozumiał, że bez potomstwa nie jest godny składania ofiary Bogu. Zasmucony, postanowił nie wrócić do Anny. Opuścił dom, małżonkę i udał się na pustynię. W górach rozbił swój namiot i tam pościł 40 dni i 40 nocy, oczekując, aby Bóg spojrzał na jego smutek. Anna, nie wiedząc, gdzie jest Joachim, opłakiwała swoje wdowieństwo. W popołudniowej porze Anna udała się do ogrodu, by tam opłakiwać swoje życie. Kiedy podniosła oczy do nieba i zobaczyła gniazdo wróbli na drzewie laurowym, wypowiedziała błagalną modlitwę do Boga: „Panie, Boże wszechmogący, który obdarzyłeś potomstwem wszystkie stworzenia, zwierzęta dzikie i domowe, gady, ryby, ptaki, i wszystko to cieszy się ze swego potomstwa, dlaczego mnie jedną odsunąłeś od daru Twojej łaskawości? Ty wiesz, Panie, że na początku małżeństwa złożyłam ślub, iż jeżeli dasz mi syna lub córkę, ofiaruję je Tobie w Twym świętym przybytku”. Wtedy ukazał się anioł, który zapowiedział narodzenie dziecka i powrót Joachima. W tym samym czasie Joachim również miał widzenia anioła, który pocieszył go, mówiąc:
„Pan Bóg przyjął łaskawie twoją modlitwę i jałmużnę, otrzymasz córeczkę i nadasz jej na imię Maryja; ta córeczka będzie od dzieciństwa Bogu oddana i pełna Ducha Świętego”. Małżonkowie ogromnie ucieszyli się radosną nowiną.

Według przekazów po śmierci Joachima, Anna zamieszkała z Marią i Józefem w Nazarecie, dożywszy 80 lat. W godzinie śmierci pożegnała się z najbliższymi, poleciła Bogu swego ducha i zasnęła w Panu przy błogosławieństwie Jezusa i przy modlitwie Maryi i Józefa. Ciało jej pochowano blisko ciała Joachima w Dolinie Jozafata.

Kult Anny istniał już we wczesnym okresie chrześcijaństwa. Święto rodziców Matki Bożej obchodzono najpierw tylko na Wschodzie. Na Zachodzie wprowadzono je dopiero w X wieku. Jest patronką małżeństw, matek, wdów, piekarzy i żeglarzy.

W ikonografii ukazywana najczęściej z Najświętszą Marią Panną jako dziewczynką lub jako tzw. św. Anna Samotrzeć – z Maryją dziewicą i małym Jezusem. W Krzeszowie znajduje się fresk rodziny św. Anny.

 


Żywot świętej Anny

Triduum Sacrum:

 

WIELKI CZWARTEK

MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ O GODZ.18.00

Tego dnia pamiętajmy w modlitwie o wszystkich kapłanach, szczególnie wspomnijmy tych, którzy nas przygotowywali i udzielali nam sakramentów świętych. Po Mszy świętej Gorzkie żale i Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do 22.00

 

WIELKI PIĄTEK

DZIEŃ POKUTY - OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY

 

DROGA KRZYŻOWA dla dzieci o godz. 17.30

 

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ O GODZ. 18.00.

PO CELEBRACJI LITURGII: ADORACJA PANA JEZUSA DO 24.00

O GODZ 23.00 DROGA KRZYŻOWA DLA DOROSŁYCH

Porządek adoracji w Wielki Piątek i Sobotę wywieszony jest w gablotce.

 

 

WIELKA SOBOTA

ADORACJA OD 6-18

Prosimy STRAŻ. Dzieci adorują według porządku podanego w szkole.

Święcenie pokarmów o 10, 12, 14, 16. W Kaplicy o godz. 16.

Tradycyjnie pamiętajmy o Dzieciach z Domu Dziecka

Liturgia Paschalna o godz.18.00 - Przynosimy świece

 

 

 

 

 

 

 

Adoracja Wielki Piątek i Wielka Sobota

 

6.00 Żywy Różaniec, Arcybractwo N.S.P.J

7.00 Bractwo św. Anny, Grupa Pallotyńska

8.00 Gimnazjum kl. III Szk. nr 1

9.00 Gimnazjum kl. III - Szk. nr 2

10.00 Gimnazjum kl. II - Szk. nr 1

11.00 Gimnazjum kl. II - Szk. nr 2

12.00 Gimnazjum kl. I – Szk. nr 1 i nr 2

13.00 Klasy VI - Szk. nr 1 i 2

14.00 Klasy V - Szk. nr 1 i 2

15.00 Klasy IV- Szk. nr 1 i 2

16.00 Młodzież

Dzieci młodsze i rodzice adorują w dowolnym czasie

 

Wielki Piątek

17.00 Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży

23.00 Droga Krzyżowa dla wszystkich

 

 

 

 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 

Rezurekcja o godz.6.00. Zapraszam orkiestrę, straż, górników, służbę ołtarza i wszystkich wiernych. Prosimy młodzież, niosących feretrony i sztandary.

Pozostałe Msze święte tego dnia: 9.30,11.00,16.00. W Kaplicy o godz. 12.15

 

Poniedziałek Wielkanocny

 

Msze święte tak jak w każdą niedziele. O godz. 11. udzielamy sakramentu chrztu świętego.

Składka tego dnia przeznaczona jest na KUL oraz na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.

 

Dziękujemy za przygotowanie świątyni na czas świąt wielkanocnych. W tym tygodniu prosimy kolejne 8 Rodzin, w sobotę o godz. 8.00