MSZE ŚWIĘTE
Msze Święte

W niedziele i święta:
7:00, 9:30, 11:00, 15:00 (16:00)

Kaplica:
8:15, 12:15
KANCELARIA
Kancelaria Parafialna czynna jest w piątek w godzinach od 16:00 do 18:30 z wyjątkiem pierwszych piątków i Świąt Kościelnych

KONTAKT
Parafia Wszystkich Świętych

Wieprz 732
34-122 Wieprz
Losowe Zdjecie
Nawigacja
Droga życia
parafia wieprz

Myśl Tygodnia

Myśl tygodnia

 

Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a który zatrzymacie, są im zatrzymane.

 

 

Wielka Niedziela to nie tylko radość zmartwychwstania. To również dzień rozgrzeszenia uczniów, którzy zgrzeszyli brakiem wiary, odwagi, nadziei.

Zmartwychwstały Jezus przebacza i po tym rozgrzeszeniu przekazuje władzę rozgrzeszania.

Apostołowie doświadczyli przebaczenia, by sami umieli przebaczać i prowadzić ludzi grzesznych do przebaczania.

 

Najtrudniej - z powody pychy- przebaczyć sobie samemu.


Myśl Tygodnia

Myśl tygodnia

 

Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony.

 

Tolerancja wobec wyznawców innych religii, oraz ludzi

areligijnych nie zwalnia z konieczności informowania ich o wierze w Jezusa i o chrzcie.

Rozumie to tylko ten, kto w wierze odnalazł pełnię swego życia i

pewność szczęścia wiecznego.

Miłość nigdy nie zrezygnuje z ubogacania innych, nawet

za cenę swego życia.

 

Tylko miłość właściwie rozumie, czym jest tolerancja.


Myśl Tygodnia

Myśl tygodnia

 

Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem.

 

Chrystus nas wybiera, lecz wielu na ten wybór nie odpowiada. Ich nie interesuje to, że On potrzebuje człowieka…

Przygoda na ewangelicznej drodze rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy człowiek wybiera Jezusa.

Jego wybór i nasz wybór sprawia, ze przynosimy owoc dobrych czynów, które trwać będą wiecznie.

Wybrać Chrystusa to zawrzeć z Nim przyjaźń.