MSZE ŚWIĘTE
Msze Święte

W niedziele i święta:
7:00, 9:30, 11:00, 15:00 (16:00)

Kaplica:
8:15, 12:15
KANCELARIA
Kancelaria Parafialna czynna jest w piątek w godzinach od 16:00 do 18:30 z wyjątkiem pierwszych piątków i Świąt Kościelnych

KONTAKT
Parafia Wszystkich Świętych

Wieprz 732
34-122 Wieprz
Losowe Zdjecie
Nawigacja
Droga życia
parafia wieprz

Myśl Tygodnia

Myśl tygodnia

 

 

Jakże wam brak wiary

 

Noe zbudował arkę wiary i ocalił w niej siebie oraz swoich bliskich. Budowa takiej arki jest najważniejszym i najmądrzejszym dziełem człowieka.

To w niej może ocalić siebie i bliskich. W arce wiary jest bowiem zawsze obecny Chrystus, a z Nim nawet najwyższe fale nic człowiekowi nie zrobią.

 

Jak mocna jest nasza arka wiary?


Myśl Tygodnia

Myśl tygodnia

 

 

A bez przypowieści nie przemawiał do nich

 

Do wartości Bożych trzeba dorastać. To długi proces. Tu nic nie można przyśpieszyć.

Proces wzrostu ziarna aż do wydania owoców. Trzeba wielkiej cierpliwości, czasem wielu lat, by dorosnąć do poznania tego, co było bardzo blisko.

Wielkie wartości są zakodowane w ludzkim sercu i trzeba umieć czekać na godzinę ich objawienia.

Szkoda, że współcześni ludzie nie lubią przypowieści.

Całe życie jest przypowieścią.


Myśl Tygodnia

Myśl tygodnia

 

 

Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

 

Tajemnica pokrewieństwa z Chrystusem to pełnienie woli Boga.

Zachowanie przykazań, wykonanie ślubów, dochowanie przysięgi, wypełnianie obowiązków, a to wszystko opromienione

miłością Boga i ludzi. Oto środowisko nazaretańskiego domu.

 

Tak niewiele trzeba, by należeć do Chrystusowej rodziny.